O mně

Krátké osobní představení

Během celého studia (i během studia Střední průmyslové školy stavení ve Valašském Meziříčí, v oboru pozemního stavitelství) jsem pracoval samostatně v projekční činnosti v oblasti pozemních staveb, a to jak rodinných domů, tak staveb složitějších, viz v textu dále) s kompletním servisem a inženýringem pro klienty na základě zmocnění konkrétním klientem. Veškeré práce jsem prováděl během studia na základě zpravidla dohod o provedení práce nebo v pracovním poměru a pod kvalifikovaným dohledem odborného autorizovaného garanta – Ing. Miroslava Spáčila, CSc., přednášejícího na VUT Brno, Fakultě stavební, nebo v rámci výkonu odborné praxe jako součást studia (pod odborným dohledem Ing. arch. Kamila Mrvy z Kopřivnice a Ing arch. Zdenky Softičové z Brna). Praxi jsem prováděl po celou dobu studia VŠ.

Za sebou mám mnoho úspěšných stavebních povolení a jejich realizaci, proto mám na svůj věk a do dokončení studia poměrně dost zkušenosti se všemi fázemi projektové činnosti, s jednáním a s institucemi jak dotčenými, tak kompetentními - jako stavební úřady apod., a samozřejmě jednání s investory. Mou poslední větší samostatnou prací, u které proběhla i kompletní realizace, byl Kopřivnický minipivovar "POLIVAR", který je již v provozu. Při této stavbě byli mými garanty Ing. Miroslav Spáčil, CSc. a také Ing. Jiří Mach. Rovněž bych se rád zmínil o tom, že jsem spolupracoval na vypracování projektové dokumentaci brněnského campusu, konkrétně restaurace Campus River, u něhož jsem se podílel částečně i na jeho realizaci www.restu.cz, a to pod odborným dohledem Ing. arch. Zdenky Softíčové z Brna. Navíc s některými investory spolupracuji již několik let na jejich podnikatelských projektech a zajišťuji jim průběžnou komunikaci s úřady, stavební povolení, stavební dokumentaci včetně studií a mnohdy vizualizací apod. dle jejich potřeb a požadavků úřadů.

Práce pod autorizovanými architekty a inženýry

  • Otakar Malachta, jednatel - Autorizovaný technik: projekce a zajištění realizace staveb
  • Ing. Petr Řeha - Autorizovaný inženýr: projekce a zajištění realizace staveb
  • Jiří Mach, projektování staveb - Autorizovaný inženýr: projekce a zajištění realizace staveb
  • Ing. Miroslav Spáčil, CSc. - Autorizovaný inženýr: projekce staveb
  • Ing. arch. Zdeňka Softičová - Autorizovaný architekt: projekce a zajištění realizace staveb
  • Ing. arch. Jiří Hečka - Autorizovaný architekt: projekce a zajištění realizace staveb
  • Ing. Monika Machová - Autorizovanu inženýr: projekce a realizace staveb
  • Ing. Arch. Kamila Mrvy - Autorizovaný architekt: projekce a zajištění realizace staveb

Podělte se s ostatními o své zkušenosti!