Realizace

Seznam realizací

21 Rezidencí Čeladna

Rezidence čeladna, jednalose o soubor staveb s jedním, dvěmi a třemi vchody. Rezidence jsou navrženy formou mezonetových bytu. Každá bytová jednotka má vlastní parkovací stání, včetně vlastních přípojek a teras. Jako architekt jsem koordinoval, rozparcelovaní a umístění jednotlivých bloků, rovněž návrho komunikace vč. veřejného prostranství a povolení na všech jednadvacet rezidencí.

Rodinný dům - Mniší-Pružiny

Rodinný dům ja navržen dle požadavku investora. Forma je kombinací moderního a klasického stylu. Objekt je rozdělen na hlavní půdorys RD a verlejší samostatný obdelníkový půdorys (garážový domeček), součásti návrhu je kryté parkovací staní pro dba automobily a zastřešená terasa s krbem. Dům je s podsklepením a podkrovím. Prostor navrženého RD je plně využit

Rodinný_dům-Malík-Ostrava

Rorinný dům byl navržen v netradiční moderní formě, zastavěnná plocha byla přizpůsobená zadané parcele. Dům je bez podsklepení, přízemní s rovnou střešní plochou. Součásti RD je kryté parkovací stání, rovněž se zastřešenou terasou šikmímy pilýři.

Rodinný dům - Váňa-Kopřivnice

Rodinný dům je přízemní. Střešní konstrukce je provedena ze dvou střešních ploch. Součásti RD je garážový prostor včetně zimní zahrady.

Kopřivnický minipivovar POLIVAR

Jedna z mých netradičních zakázek je zrealizována v centru Kopřivnice. Budova byla stávající, ale z nedostatku prostoru byla rozšířená o technologickou část, tj. technologii minipivovaru a kuchyňskou část.

Restaurace Campus River

Tato restaurace vznikla ve stávajícím prostoru Brněnského Campusu. Prostor byl dále rozdělen na Restauraci a kavárnu River. Tato realizace vznikla ve spolupráci s paní architektkou Zdenkou Softičovou.

Rekonstrukce hospodářské budovy

Hospodářská budova z 18 st., měla být původně zařazena jako chráněná památka, k tomu ale nakonec nedošlo. Díky tomu měl investor možnost obnovit budovu pro podnikatelské účely.

Novostavba RD 1

Jeden z prvních návrhu bývá vždy pro dobré kamarády a tak vznikl i tento Rodinný dům. Vznikl spíš na přání kamaráda, ale o to víc potěšila důvěra ve mně a v moji schopnost zajištění projektové dokumentace...

Novostavba RD 2

Jedna z dalších zakázek vznikla opět v rodné vesnici Mniší. Jelikož znám dobře tuto lokalitu, nebude to poslední RD v této lokalitě.

FAQ

Často kladené otázky klientů

Co všechno děláte?

Převážně se zaměřuji na návrh a celkové stavební povolení k rodinným domům a to včetně inženýringu. Součástí projektu bývá také naprojektování sjezdu z místní komunikace a navržení i čističky odpadních vod, pokud v dosahu není stávající splašková kanalizace. Celkově zajišťuji pro klienty čističku odpadních vod, přípojku vody či studny, plynovodní potrubí případně i el. energii. Vše po dohodě s klientem.

Rodinný dům není jediné zaměření, patří mezi ně také projekce jak jednoduchých a drobných staveb jako je garáž ale také větší a rozsáhlejší stavby jako je minipivovar. Či restaurace s ubytováním a bytovýma jednotkami. Je také možné navrhnou širší sortiment staveb jako jsou:

 • obchodní a výrobní provozovny
 • mateřské školky a sportovní objekty
 • domy pro hromadné bydlení
 • kultura nebo administrativa, včetně návrhu jejich interiérů a vybavení vnitřním i venkovním mobiliářem
 • možnost návrhu developerského urbanistického konceptu a následné pokračování v projekční činnosti

Po technologické stránce přípravy staveb nechávám klienty ať si sami zajistí veškerou přípravu celkové realizace stavby.

Kategorie „návrhy" v portfoliu představuje převážně návrhy pro klienty s možností více variant.


Ve které fázi přípravy má smysl oslovit architekta?

Čím dříve, tím lépe!

Společně s budoucím tvůrcem návrhu má smysl formovat již prvotní zadání záměru – vyhnete se tak spouště slepých uliček a zdánlivě nepodstatným omylům či přehmatům.

Při plánování budoucího domova nebo provozu je dobré přizvat architekta již k výběru pozemku nebo nemovitosti – budete mít jistotu, že Vaše budoucí bydlení nebo zázemí jiného druhu bude vhodně orientováno vůči slunci a světovým stranám, že nebude vykazovat zásadní provozní nedostatky, ale také že budoucí realizaci nebude stát v cestě špatný technický stav případně jiné komplikace na místě záměru.


Jaký je postup přípravy záměru pro stavební povolení a pro realizaci stavby?

Ve většině případů není možné zpracovat přímo projekt pro stavební povolení, ale je nutný předchozí postup, a ne vždy je vhodné relizovat záměr na základě jednodušší (a tím pádem levnější) dokumentace, případně zcela bez realizačního projektu (dokumentace k provádění staveb – DPS). Obecně postup prochází následujícími fázemi s tím, že podle náročnosti je možné některé z nich sloučit, či zcela vypustit:

 1. Příprava zakázky – spolupráce při výběru lokality, nemovitosti apod., stavebního programu, zajištění vstupních podkladů, zaměření, zajištění vstupních stanovisek a limitujících informací apod.
 2. Studie - vyhotovení ideového návrhu záměru
 3. Dokumentace pro územní řízení - projekt pro stavební úřad, ten rozhoduje o umisťování staveb, ochraně zájmů území, využití území a dělení a zcelování pozemků
 4. Dokumentace pro stavební řízení - podrobnější projekt pro stavební úřad, k vydání stavebního povolení
 5. Dokumentace k provádění staveb - obecná dokumentace bez ohledu na budoucího dodavatele s podrobným výkazem výměr a rozpočtem, nezbytná pro kvalitní výběr dodavatelů stavby (vypuštěním této fáze investor reálně riskuje zásadní prodražování relizace záměru, a to zcela nepoměrně ve vztahu k pořizovací ceně této dokumentace)
 6. Realizační dokumentace stavby - upravená prováděcí dokumentace podle technologií a parametrů konkrétních dodavatelů
 7. Dokumentace skutečného provedení - zakreslení skutečného stavu po realizaci, ze zákona povinná dokumentace majitelů staveb

Jaká je cena projekčních služeb a za práci architekta?

Stanovit cenu takto pro konkrétní projekt je velmi složité a nelze říci konkrétní výši. Cena se obvykle stanoví po dohodě s klientem. Může být stanovena v rámci hodinové odměny nebo podílem na investiční akci. Vždy je zohledňována konkrétní situace a rozsah prací, jednání a souvisejících nákladů a postupů.

Pokud je cena stanovena podílem, pak je možné obecně říci, že cena za kompletní projektovou přípravu u architektů s již samostatným výkonem činnosti představuje určitý konkrétní podíl z investičních nákladů na vlastní realizaci – a je to zpravidla cca 10 - 15%, ale v některých velmi složitých případech to může být až 20 %. V mém případě je to však cca 5 - 7% z ceny realizace, ale je samozřejmě možné také odvodit cenu, jak jsem výše naznačil, od hodinové sazby, která se může pohybovat v rozmezí od 700 Kč, ale může to být vyjímečně i více, pokud jde o problematický projekt vyžadující maximální potřebu koordinace a specifického přístupu, např. několika násobně více až do 2000 Kč/hod. (jde zpravidla o různé komerční projekty, které rovněž podléhají rychlému zpracování apod.)… V obou případech typu stanovení ceny může být takový postup zcela korektní.

Pravda je ovšem taková, že cena konkrétního díla je skutečně odhadnutelná teprve od konkrétních nároků na podrobnosti, od případných komplikovaných souvislostí v místě realizace, od nároků na úroveň ztvárnění, od nároků na jedinečnost a v neposlední řadě také od nároků na rychlost zpracování.

Jinými slovy, komplexní servis může být v některých případech super-levný a v jiných naopak super-drahý dle individuálních podmínek, a pokud má skutečně splnit svůj účel, je třeba jeho cenu pečlivě zvážit v každém novém případě znovu a dohodnout se s klientem dopředu – aby měl možnost zvážit situaci a své nároky na úroveň, rychlost a rozsah zpracování.

Podělte se s ostatními o své zkušenosti!