Návrhy

Seznam hotových návrhů

Rekonstrukce podrkoví

Jedná se o půdní vestavbu nad stávající dílnou. Investor měl k dispozici půdní prostor nad svou pracovní plochou a rozhodl se do něj investovat. Cílem investice bylo spojit pracovní prostředí s bydlením.

Rekonstrukce interiéru

Předmětem rekonstrukce byl byt v dispozici dva plus jedna, s klasicky uspořádaným prostorem s rutinním využitím. Jednalo se o stávající prostor s jednou bytovou jednotkou. Hlavním cílem bylo oživení...

Rekonstrukce bytového jádra

Bytová jednotka v Hranicích na Moravě. Stávající prostor, kde byly dané prostory pro umístění sociálek, včetně vývodů. Celá akce měla být nízkonákladová proto, jsem ani nezamýšlel celkovou reorganizaci stávajícího prostoru.

Novostavba RD 3

Jedním ze zajímavých návrhů je stavba rodinného domu opět ve vesnici Mniší, blízko lesa a koryta místního potoka. Tento domeček by byl situován doslova na samotě u lesa.

Rekonstrukce stávajícího prostoru

Stávající stavba má charakter menší hospodářské budovy, který nyní není nijak využíván. Dle přání investora by měl být prostor určen k bydlení. Spodní část objektu bude určena jako ...

Hotel Praha Nový Jičín

Vizualizace známého hotelu v Novém Jičíně vznikly jako návrh možné rekonstrukce stávajících prostorů v tomto Hotelu. Tyto vizualizace byly prezentovány v obhajobě závěrečné práce studentky hotelové školy.

FAQ

Často kladené otázky klientů

Co všechno děláte?

Převážně se zaměřuji na návrh a celkové stavební povolení k rodinným domům a to včetně inženýringu. Součástí projektu bývá také naprojektování sjezdu z místní komunikace a navržení i čističky odpadních vod, pokud v dosahu není stávající splašková kanalizace. Celkově zajišťuji pro klienty čističku odpadních vod, přípojku vody či studny, plynovodní potrubí případně i el. energii. Vše po dohodě s klientem.

Rodinný dům není jediné zaměření, patří mezi ně také projekce jak jednoduchých a drobných staveb jako je garáž ale také větší a rozsáhlejší stavby jako je minipivovar. Či restaurace s ubytováním a bytovýma jednotkami. Je také možné navrhnou širší sortiment staveb jako jsou:

 • obchodní a výrobní provozovny
 • mateřské školky a sportovní objekty
 • domy pro hromadné bydlení
 • kultura nebo administrativa, včetně návrhu jejich interiérů a vybavení vnitřním i venkovním mobiliářem
 • možnost návrhu developerského urbanistického konceptu a následné pokračování v projekční činnosti

Po technologické stránce přípravy staveb nechávám klienty ať si sami zajistí veškerou přípravu celkové realizace stavby.

Kategorie „návrhy" v portfoliu představuje převážně návrhy pro klienty s možností více variant.


Ve které fázi přípravy má smysl oslovit architekta?

Čím dříve, tím lépe!

Společně s budoucím tvůrcem návrhu má smysl formovat již prvotní zadání záměru – vyhnete se tak spouště slepých uliček a zdánlivě nepodstatným omylům či přehmatům.

Při plánování budoucího domova nebo provozu je dobré přizvat architekta již k výběru pozemku nebo nemovitosti – budete mít jistotu, že Vaše budoucí bydlení nebo zázemí jiného druhu bude vhodně orientováno vůči slunci a světovým stranám, že nebude vykazovat zásadní provozní nedostatky, ale také že budoucí realizaci nebude stát v cestě špatný technický stav případně jiné komplikace na místě záměru.


Jaký je postup přípravy záměru pro stavební povolení a pro realizaci stavby?

Ve většině případů není možné zpracovat přímo projekt pro stavební povolení, ale je nutný předchozí postup, a ne vždy je vhodné relizovat záměr na základě jednodušší (a tím pádem levnější) dokumentace, případně zcela bez realizačního projektu (dokumentace k provádění staveb – DPS). Obecně postup prochází následujícími fázemi s tím, že podle náročnosti je možné některé z nich sloučit, či zcela vypustit:

 1. Příprava zakázky – spolupráce při výběru lokality, nemovitosti apod., stavebního programu, zajištění vstupních podkladů, zaměření, zajištění vstupních stanovisek a limitujících informací apod.
 2. Studie - vyhotovení ideového návrhu záměru
 3. Dokumentace pro územní řízení - projekt pro stavební úřad, ten rozhoduje o umisťování staveb, ochraně zájmů území, využití území a dělení a zcelování pozemků
 4. Dokumentace pro stavební řízení - podrobnější projekt pro stavební úřad, k vydání stavebního povolení
 5. Dokumentace k provádění staveb - obecná dokumentace bez ohledu na budoucího dodavatele s podrobným výkazem výměr a rozpočtem, nezbytná pro kvalitní výběr dodavatelů stavby (vypuštěním této fáze investor reálně riskuje zásadní prodražování relizace záměru, a to zcela nepoměrně ve vztahu k pořizovací ceně této dokumentace)
 6. Realizační dokumentace stavby - upravená prováděcí dokumentace podle technologií a parametrů konkrétních dodavatelů
 7. Dokumentace skutečného provedení - zakreslení skutečného stavu po realizaci, ze zákona povinná dokumentace majitelů staveb

Jaká je cena projekčních služeb a za práci architekta?

Stanovit cenu takto pro konkrétní projekt je velmi složité a nelze říci konkrétní výši. Cena se obvykle stanoví po dohodě s klientem. Může být stanovena v rámci hodinové odměny nebo podílem na investiční akci. Vždy je zohledňována konkrétní situace a rozsah prací, jednání a souvisejících nákladů a postupů.

Pokud je cena stanovena podílem, pak je možné obecně říci, že cena za kompletní projektovou přípravu u architektů s již samostatným výkonem činnosti představuje určitý konkrétní podíl z investičních nákladů na vlastní realizaci – a je to zpravidla cca 10 - 12%, ale v některých velmi složitých případech to může být až 20 %. V mém případě je to však cca 5 - 7% z ceny realizace, ale je samozřejmě možné také odvodit cenu, jak jsem výše naznačil, od hodinové sazby, která se může pohybovat v rozmezí od 300 Kč, ale může to být vyjímečně i více, pokud jde o problematický projekt vyžadující maximální potřebu koordinace a specifického přístupu, např. několika násobně více až do 2000 Kč/hod. (jde zpravidla o různé komerční projekty, které rovněž podléhají rychlému zpracování apod.)… V obou případech typu stanovení ceny může být takový postup zcela korektní.

Pravda je ovšem taková, že cena konkrétního díla je skutečně odhadnutelná teprve od konkrétních nároků na podrobnosti, od případných komplikovaných souvislostí v místě realizace, od nároků na úroveň ztvárnění, od nároků na jedinečnost a v neposlední řadě také od nároků na rychlost zpracování.

Jinými slovy, komplexní servis může být v některých případech super-levný a v jiných naopak super-drahý dle individuálních podmínek, a pokud má skutečně splnit svůj účel, je třeba jeho cenu pečlivě zvážit v každém novém případě znovu a dohodnout se s klientem dopředu – aby měl možnost zvážit situaci a své nároky na úroveň, rychlost a rozsah zpracování.

Podělte se s ostatními o své zkušenosti!